nl en

2013

De artistieke productie van Tinus Vermeersch - anachronisme in de verbeelding

 

Tinus Vermeersch maakt werk dat in zichzelf peilt en tolt, als een gefocuste maalstroom van gedachten die teruggaan in de tijd, met diezelfde tijdloze, experimentele en humane thema's die eenzelfde maatschappelijk manifeste relevantie ontrafelen. Het oeuvre van Tinus Vermeersch beperkt zich tot de menselijke maat en tot proporties waarbij de iconografie zich laat wentelen in de rijke geschiedenis van de kunst, zonder te vervallen in kopie of gratuite toe-eigeningen. Het is merkwaardig hoe Tinus Vermersch zich in een bizar sprookjesachtige wereld waant, waarin zich toestanden en situaties voordoen die zonder finaliteit vooruitlopen op een in se blijvend enigmatische uitkomst - tegen de achtergrond van de pogingen van toeschouwers om het kunstwerk te decoderen en/of de gedachte van het kunstwerk (en dus ook van de wereld van de kunstenaar) inhoudelijk te omsingelen en in bezit proberen te nemen. Dit oeuvre stelt zich niet aan; hetlijkt de tijd voor te dribbelen en laat ook niet de indruk na zichzelf te moeten verantwoorden door bijvoorbeeld de introductie van gidsende teksten. Het is en blijft ongelooflijk dat een jonge kunstenaar zich kan afzetten tegen het geruis  en de drukte van de dag en resoluut kan kiezen voor kunstproductie waarvan concentratie, semi-kunsthistorische feedback en technische kunde de hoekstenen vormen.

(...)

Tinus Vermeersch is niet de kunstenaar die graag kokettert en/of jongleert met fraaie uiteenzettingen of concepten. Zijn werk zit a priori al in de vezels van diegene die naar het werk kijkt; er treedt meteen een spanning aan waarin het beeld als in een gleuf verwijlt tussen heden en vroeger. De met plezier en met veel tijd doorwroete tekeningenvan Tinus Vermeersch zetten meteen het 'actuele' van de hedendaagse kunst een hak. Als toeschouwers kijken we naar een anachronisme, waarbij fictief in elkaar geënsceneerde taferelen de insinuatie doorstaan van te kijken naar een beeld uit een geheel andere tijd. En daarin ligt nu het relevante van dit technisch meesterlijk uitgevoerde , verleidelijke maar tegelijk misleidende werk.

(...)

 

Luk Lambrecht, Mei/Juni 2013 (voor complete tekst zie biografie/bibliografie: publicatie 'TinusVermeersch'  ISBN 9789490800147 , Art Paper Editions)Terug